หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ
ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม โดย นายจิรวัฒน์ ประคองพัฒน์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต