หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมรับฟังนโยบายและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา thai university central adminssion system TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมรับฟังนโยบายและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา thai university central adminssion system TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย