หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ อาจารย์ที่ฉันชื่อนชอบ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่  4 หัวข้อ อาจารย์ที่ฉันชื่อนชอบ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต