หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2560)
โดยมี นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต