หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(15)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(15)/2560
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 2  เวลา 16.00-17.00 น