หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กรณีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2559 ณ ศูนย์การศึกษา ระนอง 2
ข่าว ณ วันที่ : 2016-08-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 09.00-12.00 น. นางสาวสินีนาฏ ลักษณะโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กรณีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2559  ณ ศูนย์การศึกษา ระนอง 2