หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 8(16)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(16)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560 รายงานสรุปจำนวนผู้มารายงานตัว-มอบตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กำหนดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.