หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-20
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว"
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต