หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ดยมี ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระสำคัญ อาทิ แจ้งกำหนดการรับรายงานตัวและจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย