หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 2