หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ”
ข่าว ณ วันที่ : 2017-06-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ” 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต