หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 6(14)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-06-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(14)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2560
ผลการจัดประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ครั้งที่ 2  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มิถุนายน 2560