หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
ข่าว ณ วันที่ : 2016-08-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันอังคารท่ี่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม โดยมี ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุม ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม และ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวชี้แจ้งการบริการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ด้านทุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ถนนสุโขทัย)