หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ข่าว ณ วันที่ : 2017-05-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2
หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2560