หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2017-05-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ ห้องสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2560