หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 5(13)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-05-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ผลการจัดประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา รูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฯลฯ
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2560