หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(55)/2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-09-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(55)/2564  โดยมีวาระสำคัญ เช่น เงื่อนไขและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระบบ TCAS 65 รายงานการยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams