หัวข้อข่าว : การประชุม บูรณาการชิ้นงานสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข่าว ณ วันที่ : 2021-05-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม
บูรณาการชิ้นงานสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการชิ้นงาน สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส