หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเร่งรัดจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-03-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
เร่งรัดจำนวนนักศึกษาให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 
โดยมีวาระเรื่องแนวทางการเร่งรัดจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 
และเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS64   
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 19 มีนาคม 2564