หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(4)/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-07-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(4)/2559  โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม  ณ ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น.