หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(53)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-09-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(53)/2563

โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม

มีวาระสำคัญ อาทิเช่น  ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ.2563-2567 (SDU Directions : SMALL but SMART) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 232 ชั้น 3 อาคาร 2