หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 5(51)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 5(51)/2563

โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม

มีวาระสำคัญ อาทิเช่น  ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 2564

รายงานจํานวนการคัดเลือกนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ห้องเรียน 232 อาคาร 2 ชั้น 3