หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(48)/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-09-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6(48)/2563  
โดยมีวาระสำคัญ  เรื่องข้อมูลการตรวจสอบการนำเอกสารขึ้นระบบ WBSC-LMS ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2563 (รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศฯ) 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.