หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-08-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวยดุสิต วันที่ 11 สิงหาคม 2563