หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-20
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปจำนวนผู้ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,732 คน 
วันจันทร์ที่  20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ชั้น 2