หัวข้อข่าว : การประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-07-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2563 
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 
รายงานข้อมูลการเปิดรายวิชาบนระบบ WBSC-LMS ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.