หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 3(11)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-03-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(11)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2560 จำนวนนักศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2560  หลักเกณฑ์การรับย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนักศึกษา กรอบและแนวทางจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา  ฯลฯ
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2560