หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(46)/2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-12-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(46)/2562 
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น รายงานการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 รายงานการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วย OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต