หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF
ข่าว ณ วันที่ : 2019-12-23
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF 
ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3  โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
โดย SFHEA  และ FHEA รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ (SFHEA) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดอบรมให้กับผู้ขอรับรองวิทยฐานะในรุ่นต่อไป