หัวข้อข่าว : ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-01-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2560