หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2017-01-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์  พลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560