หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-01-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560