หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(8)/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-12-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(8)/2559 
 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2  เวลา 14.00-15.00 น.