หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(7)/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-10-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(7)/2559 
 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม  ณ ห้อง 233 อาคาร 2 ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น.