หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS  ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 และ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต