หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 
โดยมี ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ  เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมิน
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย