หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(23)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(23)/2561
โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
โดยมีวาระสำคัญอาทิ สรปการประชุมการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์  สรุปการประชุมดำเนินงาน SDU MOOC
ณ ห้อง 242 อาคาร 2  ชั้น 4  เวลา 16.00-17.00 น