หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 2(22)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-22
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 2(22)/2561
โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
โดยมีวาระสำคัญอาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่หลังเวทีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ณ ห้อง 2310 อาคาร 2  ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น