หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(7)2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30-1600 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(7)2561
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญ อาทิ สรุปรอบการอนุมัติสำเร็จการศึกษาที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภาคการศึกษา 1/2560 (AEC) และภาคการศึกษา 2/2560 (ระบบเดิม)
ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส