หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 1(21)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ในวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 1(21)/2561
โดยมี นายสุทัน มุมแดง  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้อง 2310 อาคาร 2  ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น