หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะทะเบียน จัดการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะทะเบียน จัดการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC)
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต