หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป เนื่องในวันปีใหม่  พ.ศ. 2561  พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 5 มกราคม 2561