หัวข้อประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
ประกาศ ณ วันที่ : 2020-10-07
เอกสารแนบ : 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ.pdf
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 3 (11305,11306,11307)

สิ่งที่ต้องนำมาสอบ

1. บัตรประชาชน

2. small talk

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาบัตรนักศึกษา

5. ปากกา

หมายเหตุ :

1. นักศึกษา ต้องมาถึงก่อนเวลาสอบ 15 นาที  เพราะมีเอกสารให้  นักศึกษากรอก

2. กรณี นักศึกษา ที่ได้สิทธิสอบ แต่ไม่มาสอบ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน (1,000 บาท)