หัวข้อประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
ประกาศ ณ วันที่ : 2020-08-04
เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล.pdf
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

 

1. ศูนย์สอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35  เข้าจากหน้าตึกให้เดินมาสุดเกือบทางออกแล้วขึ้นลิฟต์ให้ขึ้นลิฟต์โซนชั้นสูง ออกมาจากลิฟต์เลี้ยวขวา จะเจอศูนย์สอบ

(ถ้ามา BTS ลงพญาไท ออกประตู 1)

 

2. ศูนย์สอบที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

        อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4

https://www2.kmutt.ac.th/thai/con_us/index.html

 

ห้ามลืม เอกสารที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ

ด้านการใช้ดิจิทัล

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาบัตรนักศึกษา