หัวข้อประกาศ : สรุปบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับ พักสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-10-04
เอกสารแนบ : สรุปบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับ พักสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559.pdf
รายละเอียด :