หัวข้อประกาศ : คำสั่งถอนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่2/61 (AEC)
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-02-22
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๗๔๑-๒๕๖๒ ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภา.pdf
รายละเอียด :