หัวข้อข่าว : ตารางสอบนักศึกษารหัส57ภาคเรียนฤดูร้อน(การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน)
ข่าว ณ วันที่ : 2014-06-12
เอกสารแนบ : ตารางสอบนักศึกษากลุ่ม 1.pdf
ตารางสอบนักศึกษากลุ่ม 2.pdf
ตารางสอบสุพรรณบุรี.pdf
รายละเอียด :

ตารางสอบนักศึกษารหัส 57 ภาคเรียนฤดูร้อน

(การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน)

ตารางสอบนักศึกษากลุ่มที่ 1

ตารางสอบนักศึกษากลุ่มที่ 2

ตารางสอบศูนยสุพรรณบุรี