หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564)
ข่าว ณ วันที่ : 2021-04-05
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564).pdf
รายชื่อนักศึกษาที่รออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563.pdf
รายชื่อนักศึกษาที่มีรายการค้างหนังสือ.pdf
เลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 11 หลัก.pdf
1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ KSP Self Service 25.02.64.pdf
2. รหัส 59 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 28.01.64.pdf
3. PPT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีครู.pdf
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู-คส.01.10.pdf
5. ตัวอย่าง แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู-คส.01.10 รหัส 59 10.02.64.pdf
รายละเอียด :