หัวข้อข่าว : เอกสารข้อมูลการเตรียมความพร้อม ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รหัส 59
ข่าว ณ วันที่ : 2021-02-25
เอกสารแนบ : 1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ KSP Self Service 25.02.64.pdf
2. รหัส 59 การขอใบอนุญาตฯ ครู 28.01.64.pdf
3.PPT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตฯ.pdf
4.แบบขอขึ้น-คส.01.10.pdf
5.ตัวอย่าง แบบขอขึ้น-คส.01.10 รหัส 59 10.02.64.pdf
รายละเอียด :

เอกสารข้อมูลการเตรียมความพร้อม ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รหัส 59