หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
ข่าว ณ วันที่ : 2020-12-25
เอกสารแนบ : ประกาศตาราง ขาดสอบในมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศตารางขาดสอบ ศูนย์การศึกษา ตรัง.pdf
ประกาศตารางขาดสอบ ศูนย์การศึกษา ลำปาง.pdf
ประกาศตารางขาดสอบ ศูนย์การศึกษา หัวหิน.pdf
รายละเอียด :